PRZYMÓWKA CHŁOPSKA

 

"Pijże, włódarzu!" - "Panie, jużem podpił sobie."

"Pij ty przedsię!" - "Dziękuję jako panu tobie:

Mało już nie mam za swe, a człowiek się boi,

By słówkiem nie wyleciał, co więc chmiel rad broi." 

"Pij ty, włódarzu, i mów, coć się będzie zdało,

Prosto, jako za naszych ojców więc bywało!" 

"Takci bywało, panie, pijali¶my z sob±,

Ani gardził pan kmiotka swojego osob±;

Dzi¶ wszytko już inaczej, wszytko spoważniało;

Jako mówi±: postawy dosyć, w±tku mało".


FRASZKI JANA KOCHANOWSKIEGO