EPITAFIUM JÓSTOWI GLACOWI

 

Jóst Glac tu leży, szafarz wierny panu swemu, 

Królowi na północy niezwyciężonemu. 

Teraz ma liczbę czynić przed panem groźniejszym, 

Gdzie każdy winien, by też był naniewinniejszym:

Pokryj swym miłosierdziem, Panie, nasze złości, 

Bosmy zginęli według Twej sprawiedliwości.


FRASZKI JANA KOCHANOWSKIEGO