O PROPORCYJEJ

 

Atoli patrząc na swe jajca silne,

Myśliłem rzeczy moim zdaniem pilne:

Jesli mię chce mieć szczęście w tym nierządzie,

Niech mi da wedle proporcyjej mądzie.

 


FRASZKI JANA KOCHANOWSKIEGO