DO JANA

Janie, mój drużba,

Jeslić się służba

Dobrze nie płaci,

Nie jużci traci

Cnota swe myto;

Ale sowito

Bóg zwykł nagradzać

Temu, kto zdradzać

Nie zwykł nikogo.

Przeto choć srogo

Szczę¶cie się z tob±

Obchodzi, sob±

Nic nie trwóż, ale

Trwaj rowien skale,

Której nie mog±

Nawiętsz± trwog±

Poruszyć wały,

Kiedy powstały

Na morzu wielkim.

Także we wszelkim

Nieszczę¶ciu i ty

B±dĽ niepożyty,

A trwaj statecznie,

Bo nie już wiecznie

Fortuna służy,

Komu podruży,

Ani porzuci,

Kogo zasmuci.

 


FRASZKI JANA KOCHANOWSKIEGO